Select Page

Светиот баланс
самостојна изложба
Алма Идризи

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга / Летна сцена
25 јули 2015, 21:00 ч.
Во рамки на Фестивал за процесирање култура ДРИМON 3 (2015),
во организација на ИНКА
(Иницијатива за независен културен активизам)