Select Page

Сандра Соломонова / Sandra Solomonova
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Татјана Бундалевска / Text: Tatjana Bundalevska

НУ Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / NI National Gallery of Macedonia – Mala stanica, Skopje
21.06.2012

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en