Select Page

Роберт Пашоски

Самостојна изложба

Текст: Дарко Николовски, Христо Поп Дучев

Културно – информативен центар (КИЦ), Скопје

17 – 31 мај 1995

 

 

Каталог: PDF мк

Покана: PDF мк

(Од архивата на Вилиќ Небојша)