Select Page

Ристо Калчевски / Risto Kalcevski

Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Борис Петковски / Text: Boris Petkovski

 

Уметничка галерија, Скопје / Art Gallery, Skopje

Јуни 1995 / June 1995

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)