Select Page

Ристо Димовски скулптор – самоук
Напис

Автор: Д.П.

Објавен во Нова Македонија, Скопје
20.12.1965

 

Напис: PDF mk