Select Page

(Ре)дефинирање на јавните културни простори – Од Парламент – Музеј!
Поставка на билборд кај Собранието на Република Македонија
Александар Станкоски
Организација: Културен центар Точка (Контрапункт)
23 февруари 2007

 

Флаер: PDF мк