Select Page

Револуцијата во уметноста
Напис (разговори со: Славко Јаневски, Димитар Митрев, Ацо Шопов, Иван Точко, Симон Дракул, Петре Богрданов Кочко, Бранко Гапо, Паскал Гилевски)
Автор: Ѓоко Поповски
Објавен во Нова Македонија, Скопје
09.10.1966

 

Текст: PDF mk