Select Page

Раскошна скала на творечки можности
Осврт (кон изложбата на таписерии од Јагода Буиќ, МСУ, Скопје, август – септември 1979)
Автор: Соња Абаџива Димитрова

Објавен во Комунист, Скопје
14.09.1979

 

Осврт: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата