Select Page

Разбирајќи го Балканот
Симпозиум

Организатор: Центар за современи уметности – Скопје

Музеј на Македонија, Скопје

01 – 02.12.2001

 

 

 

Учесници: Сандра Дунгаџиу, Стеван Вуковиќ, Бојан Иванов, Ферид Мухиќ, Мелентие Пандиловски, Харис Мелетиадис, Димитрина Севова, Алан Кеси, Нада Швоб Докиќ, Александар Киосев, Валтер ван дер Круијсен, Зоран Hасковски, Весна Павловиќ, Венцислав Занков

 

Програма: PDF mk
Покана: PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)