Select Page

Просторен ритам
Самостојна изложба
Томе Аџиевски
Текст: Небојша Вилиќ

Ликовна програма на Домот на младите „25 Мај“Скопје
Тревник пред МНТ, Скопје
06.06.1987

 

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)