Select Page

Примус бр.1
Фанзин

Текстови: Ивана Самандова, Викторија Митева, Ангела Савевска, Дарко Трајковски, Мартина Спасовска
Уредници: Ивана Самандова и Викторија Митева

Издавачи: Ивана Самандова, Викторија Митева, Ангела Савевска, Дарко Трајковски, Мартина Спасовска, Марко Тасевски (студенти на ФЛУ – Скопје)

17.05.2018

 

Фанзин: PDF mk