Select Page

Препознавања
Самостојна изложба
Гоце Трајковски
Текст: Лиљана Христова

Галерија Магаза, Битола
04.07.2009

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)