Select Page

Преписка како интимна естетска порака

Осврт (кон мејл-артот на Лазо Плавевски и Мирослав Грчев)

Автор: Владимир Величковски

Објавен во Ликовна уметност бр.10/11 (стр. 145–147), Скопје

1985

 

 

Осврт: PDF mk

 

>>> Линк до публикацијата