Select Page

Предодреден да биде скулптор: Монографија за големиот уметник Томе Серафимовски

Осврт (кон промоцијата на монографијата)

Автор: Милева Лазова

Македонско сонце бр.503

20 февруари 2004

 

Осврт: PDF mk