Select Page

Предодреденост да се биде сликар
Напис
Автор: Ивана Тасев
Изјави: Валентино Димитровски, Соња Абаџиева

Објавен во Македонија денес, Скопје
11.11.1999

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)