Select Page

Предели со неповторливи глетки
Напис

Автор: Т(ашко) Ширилов; изјава: Илија Пенушлиски

Објавен во Вечер, Скопје
06.02.1980

 

Напис: PDF mk