Select Page

Преглед на одбранети докторски дисертации и дипломски работи на ННСГ за историја на уметноста и археологија на Филозофскиот факултет во Скопје до 31 XII 1984 година

Подготвил: Александар Илиевски

 

Објавен во Ликовна уметност бр.10/11 (стр. 201), Скопје

1985

 

Преглед: PDF mk