Select Page

Појаснување 
(на написот „Кон една артифициелна конфронтација“ – став на редакцијата на весникот „Нова Македонија“ за полемиката помеѓу МСУ и ДЛУМ)

 

Објавено во Нова Македонија, Скопје
14.02.1971

 

Појаснување: PDF mk

 

>>>  Линк до написот „Кон една артифициелна конфронтација“