Select Page

Кон една артифициелна конфронтација
Став на редакцијата на „Нова Македонија“ за полемиката ДЛУМ – МСУ

 

Објавен во Нова Македонија, Скопје
07.02.1971

 

Tекст: PDF mk

 

>>> линк до појаснувањето објавено на 14.02.1971