Select Page

Портрети и пејсажи
Критички осврт (кон изложбата на Борче Талески, Работнички дом Скопје,1965)
Автор: Паскал Гилевски
Објавен во Нова Македонија, Скопје
07.11.1965

 

Осврт: PDF mk