Select Page

Портали
Групна изложба (во рамки на проектот CreArt)

Куратор: Благоја Варошанец

 

 

Музеј на град Скопје, Скопје
21.03.2019

 

Учесници: Александра Ацеска, Ана Јовановска, Ива Станковска, Ивана Мојсовска, Игор Таневски, Кристијан Јованоски, Кристијан Тодоров, Тамара Антевска-Бајдевска, Филип Ивановски-Пепе

 

Видео докементација☟