Select Page

Помеѓу објективот и снежните падини
Самостојна изложба

Ѓорѓи Гого Попов

Кинотека на Македонија, Скопје
15 – 31.05.2009

 

Текст: Искра Ефтимова, Зоран Михајлов, Коста Балабанов

Каталог: PDF мк
Додаток: PDF мк

(Од архивата на Пешева Нада)