Select Page

„Покрај Вардар“ на Т. Владимирски
Рецензија

Автор: Борис Петковски

Објавена во Културен живот, Скопје

08.10.1960

 

 

Рецензија: PDF mk

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)>>> Линк до изложбата