Select Page

Поделени мислењата за ориентацијата на музејот
Напис
Автор: П.Б.; изјави: Борис Петковски, Соња Абаџиева, Борко Лазески, Миле Корубин

Објавен во Вечер, Скопје
11.02.1971

 

Напис: PDF mk