Select Page

Подарени дела од Унгарија
Групна изложба

Текст: Соња Абаџиева

Музеј на современата уметност, Скопје (Салон: Ѓуро Салај 34)
05.01 – 12.01.1967

 

Уметници: Аурел Бернат, Ференц Цинке, Чаба Фејер, Џула Феледи, Ендре Фењо, Маргит Грабер, Лајош Кантор, Симон Шарканчу, Миклош Шомош, Золтан Чабо, Илона Талош, Ержебет Удварди, Емил Вен

Каталог: PDF mk