Select Page

Погрешна адреса
Писмо – реакција на Лилјана Неделковска на текстовите „Патологијата – нашата единствена кауза“ од Конча Пирковска (објавен во Дневник на 30.04.1999) и „Писмо од (не)познатиот (не)пријател“ од Златко Теодосиевски (објавен во Дневник на 28.04.1999)

Објавено во Дневник, Скопје, 06.05.1999

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)