Select Page

Поводи… средби… фотографии… размислувања…
Напис

Автор: не е наведен; изјава: Драган Попоски Дада

Објавен во Нова Македонија, Скопје
25.11.1978

 

Напис: PDF mk