Select Page

Поводи… средби… фотографии… размислувања…
Напис
Автор: не е наведен; изјави: Викторија Васев – Димеска, Зорица Тодорова – Младеновиќ

Објавен во Нова Македонија, Скопје
07.04.1979

 

Напис: PDF mk