Select Page

Пејсажот како мотив во творештвото на некои југословенски уметници
Групна изложба (од колекцијата на МСУ Скопје)

Текст: Љубица Дамјановска

Организација: Работнички Универзитет „Кочо Рацин“ – Скопје и Музеј на современата уметност Скопје

 

Место: Работни колективи на СРМ
Март – април 1975

 

Учесници: Слава Гвоздиќ, Светозар Домиќ, Милосав Јовановиќ, Богомил Карлаварис, Вангел Коџоман, Лазар Личеноски, Петар Лубарда, Федор Малачец, Мило Милуновиќ, Јеролим Мише, Миливој Николајевиќ, Димитар Пандилов, Стојан Пачов, Цата Дјушин Рибар, Вилим Свечњак, Матија Скурјени, Милиќ Станковиќ, Борислав Траиковски, Славко Томерлин, Иван Туциќ, Антун Хутер, Марко Челебоновиќ

 

Каталог: PDF mk