Select Page

Пешачка врска меѓу Калето и Музејот
Напис

Автор: В. Н. ; изјава: Наум Димитровски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
17.02.1998

 

Напис: PDF mk