Select Page

Петре Николоски „Простори“
Осврт (кон изложбата „Простори“ на Петре Николоски, Музеј на современата уметност -Скопје, 19.10 – 02.11.1989)

Автор: В.В.Д.

Објавен во печатените медиуми, Скопје

24.11.1989

 

Осврт: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)