Select Page

Петар Мазев
Самостојна изложба

Текст: Петар Мазев (од разговорот воден 1989/90 г. меѓу Петар Мазев и Соња Абаџиева Димитрова)

 

 

Уметничка галерија, Куманово
13 – 27 септември 1990

 

Каталог: PDF mk

Покана: PDF mk