Select Page

Паралели
Самостојна изложба
Илија Костов и Јасмина Алексиќ
Текст: Гоце Божурски

НУ Музеј – Уметничка галерија, Куманово (2 – 11 октомври 2008)
НУ Музеј и Завод, Штип (ноември 2008)

 

Каталог: PDF mk