Select Page

„О“
Самостојна изложба
Јана Јакимовска

Галерија Ко-Ра, ЈУ Дом на културата „Кочо Рацин“, Скопје
Отворање: 25 мај 2017

 

Покана: JPG mk

 

>>> линк до текстот објавен на okno.mk на 31.05.2017