Select Page

Ото Дикс: Графиката на дваесетите години – циклус „Војна”

Самостојна изложба

Состав и текст: Ојген Којерлебер [Eugen Keuerleber]

 

Мала станица, Национална галерија на Македонија, Скопје

Март – април 2006

 

Каталог: PDF mk