Select Page

La vita e belissima
Самостојна изложба / Solo exhibition

Мирослав Масин / Miroslav Masin

Текст: Ферид Мухиќ / Text: Ferid Muhic

Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / National gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje

Април – мај 2006 / April – May 2006

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)