Select Page

Отворена изложбата на светските мајстори
Напис

Автор: С(офија) Ѓ(уровска)

Објавен во Нова Македонија, Скопје
16.12.1987

 

Напис: PDF mk