Select Page

Отаде / Beyond
Самостојна изложба / Solo exhibition
Велимир Жерновски / Velimir Zernovski
Текст: Дијана Томиќ Радевска / Text: Dijana Tomic Radevska

Галерија Акантус, Скопје / Acanthus Gallery, Skopje
07 – 16.05.2019

 

Брошура / Brochure: PDF mk/en