Select Page

Осум предавања за историјата на уметноста
Публикација (есеи)

Автор: Бојан Иванов

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје – Оддел за едукативни дејности

Година: 1997

 

Едиција: Псике
Одговорен уредник: Зоран Петровски

Македонски современи автори застапени со илустрации: Ристо Лозаноски, Јован Шумковски, Анета Светиева, Благоја Маневски, Мирослав Грчев и Лазо Плавевски

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)