Select Page

Осум предавања за уметноста и новите технологии
Публикација (есеи)

Автор: Небојша Вилиќ

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје – Оддел за едукативни дејности

Година: 1998

 

 

Едиција: Псике
Одговорен уредник: Зоран Петровски

Македонски современи автори застапени со илустрации:  Александар Станковски, Бојан Иванов, Богдан Грабулоски, Виолета Блажевска, Нада Прља, Стефан Шашков, Љупка Делева

Публикација: PDF mk