Select Page

Основоположници на сьвременното изобразително изкуство на СР Македония
Групова изложба

ХГ “Стоян Сотиров”, Благоевград

Февруари 1988

 

Участници: Димитьр Пандилов, Любомир Белогаски, Томо Владимирски, Вангел Коджоман, Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Димо Тодоровски

Каталог: PDF bg