Select Page

Од почетоците на македонското профано сликарство
Изложба од фундусот на Уметничката галерија, Скопје
Застапени автори: Димитар Андонов Папрадишки, Ѓорѓи Зографски и Коста Шкодреану
Текст: Антоние Николовски

Изложбен салон на МАНУ, Скопје
31 мај – 20 јуни 1984

 

Организација и издавач: МАНУ и Уметничка галерија, Скопје

Каталог: PDF mk