Select Page

Огромна скулптура на Александар Македонски ќе го јавне скопскиот плоштад
Напис и интервју со Виолета Аларова
Автори: Андријана Георгиев, Зоран Димитровски; изјави: Петар Хаџи Бошков
Објавени во Фокус, Скопје
16.01.2009

 

Текст: PDF mk

 

(Од архивата на Јанчевски Владимир)