Select Page

Обредни или за тишината
Самостојна изложба
Станко Павлески
Текст и говор: Викторија Васева Димеска

Галерија Стоби, Скопје
13.03.1993

 

Каталог: PDF mk (Од архивата на Вилиќ Небојша)

Видео документација (камера: Игор Василев, монтажа: Станко Павлески, од архивата на Павлески Станко):>>> Линк до освртот на Владимир Величковски

>>> Линк до интервјуто на Драгица Христова