Select Page

Озарување на местото / Shining The Site
Ликовни интеркомуникации во Скопје / Artistic intercommunications in Skopje
Кураторка и текст: Соња Абаџиева
Централно градско подрачје, Скопје
21 април 2001

 

Учеснички: Елизабета Аврамовска, Жанета Вангели, Гордана Вренцоска, Љупка Делева, Наташа Димитриевска, Искра Димитрова, Христина Иваноска, Славица Јанешлиева, Моника Мотеска, Јасминка Новковска, Наде Пешева, Вана Урошевиќ, Виолета Чаповска

Каталог: PDF mk

Материјал од проектот на Љупка Делева: PDF mk

Материјал од проектот на Ана Стојковиќ и Славица Јанешлиева (Од архивата на Вилиќ Небојша): PDF

Фото галерија (од архивата на Абаџиева Соња) ☟

>>> Линк до освртот на Нада Пешева

>>> Линк до освртот на Зоран Бојаровски