Select Page

Нордискиот дизајн
Предавање и проекција
Кино сала на Музејот на современата уметност, Скопје
09.05.1974 во 18:00 ч.

 

Предавач: Мирослав Фрухт
Текст: Драган Бошнаковски

Покана: PDF mk