Select Page

Нови реалисти
Изложба

Вито Вуковиќ, Томас Немец, Алфред Спицер

Текст: Менка Карапашовска

 

Уметничка галерија, Скопје

Април – мај 1990

 

Каталог: PDF mk