Select Page

НОБ како инспирација во југословенската уметност

Изложба на дела од колекциите на МСУ – Скопје и Уметничка галерија – Скопје

Дом на ЈНА, Скопје

1988

 

>>> Беќаровски Насо, Василев Васил, Владимирски Томо, Ивановски Тоде, Куноски Спасе, Лазески Борко, Мартиноски Никола, Митриќески Боро, Николовски Борис, Пандилов Аврамовски Димитар, Протуѓер Димче, Шијак Томо

Каталог: PDF mk