Select Page

Никола Иванов / Nikola Ivanov
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Бранислав Пепиќ / Text: Branislav Pepic

Уметничка галерија, Струмица / Art Gallery, Strumica
Јуни 1993 / June 1993

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)