Select Page

Никола Белчевски – Соколот: Изложба на слики
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текстови: Ричард Иванишевиќ, Лиљана Христова / Texts: Richard Ivanishevic, Liljana Hristova

 

Завод, музеј и галерија, Битола / Institute, Museum and Gallery, Bitola
19 – 25.08.1997

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)